Prijzen

Kiosk Diensten : 

 

Prijs per uur = 40 euro.

Woontours en Eerste Kennismaking : 4 uur. Indien u maatwerk wenst, passen we dit aan in de offerte.

Wegwijsbundel, Loopbaanoriëntatie and History Shoot : programma van 3 uur. Indien u maatwerk wenst, passen we dit eveneens aan in de offerte.

Coaching Program en Total Solution Package : zie offerte na contactname.

Advies op aanvraag : afhankelijk van vraag.

Bankgegevens : zie offerte.

Algemene voorwaarden

Reserveren

Zodra uw aanvraag opgestuurd is, sturen wij u een bevestiging terug , in principe, binnen de 48 uur.

In deze bevestiging vindt u de verdere modaliteiten evenals een datum voor een gesprek of afspraak. Dan bespreken we de gevraagde diensten en de daaraan gekoppelde voorwaarden. Tot slot gieten we alles in een offerte. Zodra u deze offerte goedkeurt, voegen we de betalingsmodaliteiten toe.

Betalingswijze

Een overschrijving op de bankrekening van City Connexion volstaat.

Bankrekeninggegevens van City Connexion zal u op de offerte vinden.

Wat in geval van annulatie ?

Zie offerte.

Aansprakelijkheid

City Connexion kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke incidenten of ongevallen.

BTW

Voor particulieren zijn de prijzen btw inbegrepen. Voor alle andere aanvragen is het exclusief btw.

Activiteiten van die onder een vzw vallen zijn vrijgesteld.

Nuttige info

Aantal deelnemers

Wanneer slaagt onze aanpak ? Als we begeleiding verzekeren aan een individu of een compacte groep. Zo blijft de efficiëntie verzekerd. Goed om weten : als een paar mensen deelnemen, zijn dit uitsluitend mensen die u kent en die deel uitmaken van uw groep .

Bedrijven zijn natuurlijk niet strikt gebonden aan deze stelregel. Maar het blijft een aanrader.

Outfit en toegankelijkheid

Kies bij voorkeur voor aangepaste kledij bij rondritten. Is er een rolstoelgebruiker bij ? Graag melden zodat we samen de mogelijkheden kunnen overlopen.

Hoe, waar en wanneer afspreken

Dit bespreken we samen na onze contactname .

 

Top

Copyright © 2013 City Connexion - webdesign door WebMamba