City Kiosk Services and Facilities

  1. “Welcome Pack” of Eerste kennismakingspakket Moet u nog een beslissing nemen over het al dan niet komen vestigen in Brussel ? En wenst u een introductie over de stad ? Dan bieden wij u ons Welcome Pack aan. We zullen uw mogelijke toekomstige leefomgeving in vogelvlucht laten waarnemen, aanvoelen en capteren. Concreet : een module stadsverkenning met vervoer voor de eventuele accommodatie. En een module stadssensitiviteit met  stads-informatie en "cost of living" info. (Eventueel, meet-and-greet-sessies met gesettelde expats) .
  2. “Residential Tours” of Woontour : Beslissing genomen ? U komt in regio Brussel wonen, maar u weet nog niet  waar ? Wij leiden u graag rond per gemeente / per wijk met de nodige achtergrondinformatie. Dit pakket bestaat uit een module wijkverkenning (met vervoer) en een module ‘swotanalyse’ per stadsdeel.
  3. “Starterskit” of Wegwijsbundel :  Bent u verhuisd ? Dan geven wij u alle nodige informatie. Zo kunt u zich makkelijker vestigen. Vanaf nu is het opportuun om uw nieuwe omgeving te kennen, te vatten, te begrijpen, en inzicht te verwerven in uw toekomstige ervaringen met de stad. Concreet: de eerste module zal meer toegespitst zijn op de “must have-kennis” zoals basisinformatie aangaande Belgische en Brusselse structuren, transport in België en Metro in Brussel, local customs, good to know ... en “quality of living”. De tweede module is meer gefocust op “nice-to-have” zoals lifestyle, sport, horeca, cultuur en ontspanning.  Kortom, alles wat uw integratie zal faciliteren.
  4. “Career Orientation” of Loopbaanadvies : Krijgt één van uw familieleden graag professioneel advies en ondersteuning in de zoektocht naar een job? Dankzij onze grondige kennis van de Belgische en Brusselse arbeidsmarkt  kunnen wij u adequaat helpen. 
  5. “Coaching Program” of Begeleiding Programma: Wilt u al de vorige facilities bundelen tot één coherent pakket ? Dan stellen we u een begeiding voor. Hierdoor verloopt de aansluiting en aanpassing met uw nieuwe omgeving vlot en snel. Bijkomend zullen we, indien gewenst, aandacht vestigen op de betrokkenheid van partner en/of kinderen. En u tips geven bij het opbouwen van een nieuwe kennissenkring en een nieuw netwerk.
  6. “History Shoot & Much More Course” of Onderdompeling cursus : Meer weten over uw nieuw gastregio en -land ? Bent u nieuwsgierig naar zowel het verleden als het heden ? Wilt u de complexe structuren van dit land beter begrijpen ? Of wilt u meer weten over de Belgische en Brusselse geschiedenis die uiteraard verweven is met de Europese ? In een gestructureerde en flexibele module brengen wij graag heel wat klaarheid.
  7. "Advice on demand " of Advies op aanvraagHebt u als nieuwkomer bijkomende vragen zoals taalopleidingen of  sportclubs in uw buurt ? Of een andere specifieke nood of vraag ? Kom het ons voorleggen en wij zullen adviseren of, wij zullen faciliteren door u door te verwijzen naar een bevoegde dienst zodat u verder kan.

 

En inzonderheid voor bedrijven , stellen we volgend pakket voor : 

  • “Total Solution Package” of Totaal Oplossing Pakket : Hebt u als bedrijf geregeld werkbezoek van niet Belgische collega’s voor een langere termijn ? Of rekruteert u in het buitenland ? En wenst u deze medewerkers optimaal op te vangen ? Dan stellen wij u een vakkundig en , gemoduleerd of geïntegreerd pakket voor , – uiteraard in samenspraak –  zodat u als werkgever een professioneel onthaal en omkadering kunt verzekeren.

 

Niet te vergeten : wij zijn gefocust op een  persoonlijke, pragmatische, efficiënte aanpak, steeds in onderling overleg en vertrouwen. En als locals hebben we dank zij onze ervaring, steeds een stapje voor...

 

Top

Copyright © 2013 City Connexion - webdesign door WebMamba