Prijzen

Discovery Wandelingen : 

 

Prijs per uur : 48 euro, ongeacht het aantal deelnemers tot en met 6 . Dus, voor de voltallige groep.

Van 7 tot 16 deelnemers, 68 euro voor de voltallige groep en vanaf 17 deelnemers, 88 euro.

Voor alle wandelingen is er een keuze uit een rit van 2u of 2u30.

 

Bij maatwerk, en voor bedrijven, zal de prijs in de offerte staan.

Bankgegevens : zie bestelbon.

Algemene voorwaarden

Reserveren

Van zodra uw aanvraag opgestuurd is zullen wij u in principe binnen de 48 uur een bevestiging onder vorm van een bestelbon terugsturen. Bij akkoord -of reservatie- schrijft u de som over via overschrijving, binnen de 7 kalenderdagen te tellen vanaf de refertedatum, op het rekeningnummer die u terug kan vinden op onze bestelbon.  Bevestig ook uw reservatie per e-mail.

Hebt u geboekt in een periode korter dan 7 kalenderdagen voor de eigenlijke wandeling ?  Dan moet u de betaling binnen de 24 uur na de refertedatum uitvoeren.

Voor een antwoord op een offerte leggen we in principe binnen de 48 uur een eerste voorstel tot afspraak voor. Zie aanvraag offerte document. De betalingsvoorwaarden worden mee opgenomen in de offerte.

Wat is de refertedatum ?

De refertedatum is de datum  en het uur van het versturen van de bevestigings e-mail  met  onze bestelbon ,  +  168 uren        ( dus 7 kalenderdagen) of 24 uren ( dus 1 kalenderdag) indien periode voor activiteit korter of gelijk  is aan 7 kalenderdagen.

Betalingswijze.

Een overschrijving op de bankrekening van City Connexion  volstaat .

Bankrekening gegevens van City Connexion vindt u op onze bestelbon. 

Wat in geval van annulatie ?

Annuleert u 20  of meer, kalenderdagen voor de datum  van de wandeling per electronische mail ?  Dan wordt een administratieve kost van 50 %  ingehouden op het reeds betaalde bedrag.

Annuleert u per e-mail binnen de 20 kalenderdagen voor de wandeling ?  Dan wordt een administratieve kost en vergoeding van 75 % ingehouden op het reeds betaalde bedrag .

Annuleert u  binnen de 10 kalenderdagen voor de wandeling ?  Dan blijft het volledig bedrag verschuldigd.

 

Voor offertes zal dit opgenomen worden in de specifieke voorwaarden.

Aansprakelijkheid

City Connexion kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke incidenten of ongevallen.

BTW

Voor particulieren zijn de prijzen BTW inbegrepen. Voor alle andere aanvragen is het exclusief BTW.

Activiteiten die onder een vzw vallen zijn vrijgesteld.

Nuttige Info

Aantal deelnemers

Aantal te begeleiden personen/metgezellen houden we bij voorkeur beperkt. Alleen zo slaagt onze aanpak.

Voegt u er graag een paar personen aan toe waardoor de groep wat omvangrijker wordt ?

Mogelijk, maar dit zal afhangen van de activiteit die u boekt en of deze extra deelnemers al dan niet ons concept zouden kunnen hinderen. Uiteraard zullen we zoveel  mogelijk met uw wensen rekening  houden.

En, nogmaals ter bevestiging,  de samenstelling van de groep bestaat uitsluitend uit mensen die u kent. Uw groep dus.

 

Bedrijfsevenementen  zijn natuurlijk niet strikt gebonden aan deze stelregel maar het blijft toch een aanrader.

Outfit en Toegankelijkheid

Wij raden onze deelnemers aan om bij voorkeur te opteren voor aangepaste vrije tijdskledij .

Daar het  wandelingen zijn,  moet u uiteraard graag wat stappen . Indien er een rolstoelgebruiker is, zeker melden . Dan kijken we of er tijdens de wandeling voldoende voorzieningen zijn. Helaas is de stad hier niet per definitie op afgestemd zodat wij u zullen melden of het al dan niet mogelijk is.

Hoe , waar en wanneer afspreken

Dit is in functie van wat u geboekt heeft.

Voor wandelingen : een plaats zal u medegedeeld worden in onze bevestiging evenals een voorstel van tijdstip waarbij we maximaal rekening houden met uw wensen.

In het kader van een offerte  zal deze informatie ook expliciet mee opgenomen worden in de offerte.

Top

Copyright © 2013 City Connexion - webdesign door WebMamba